Make your own free website on Tripod.com

KND O/D vlcht zkt ths

 

Gids Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen

 

U kan hieronder de volledige gids "Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen" in pdf formaat bekijken.
Hiervoor heeft u wel Acrobat Reader nodig.
Deze kan u hieronder ook downloaden.

 

Volgende diensten voor pleegzorg werken met NBBM:

 

Begeleid op Weg Amok vzw                                        Kiezen voor kinderen vzw

Henri Van Heurckstraat 20                                          Firmin Lecharlierlaan 147

2000 Antwerpen                                                          1090 Jette

Tel. 03/233 52 78                                                         Tel. 02/426 10 55

info@bowa-vzw.be                                                      pleegzorg@kiezenvoorkinderen.be

http://www.bowa-vzw.be/                                                     http://www.kiezenvoorkinderen.be/

 

De Mutsaard vzw                                                        Kinderdienst van Teledienst vzw

Maurits Sabbelaan 57                                                   Kogelstraat 24

2020 Antwerpen                                                          1000 Brussel

Tel. 03/247 88 60                                                         tel. 02/289 72 70

pleegzorg@demutsaard-jeugdzorg.be                            kinderdienst@skynet.be

http://www.demutsaard-jeugdzorg.be/                                    http://www.kinderdienst.be/

 

Oikonde Atwerpen vzw                                               Open gezin vzw

Drakenhoflaan 68                                                        Karmelietenstraat 12-14

2100 Deurne                                                               9500 Geraardsbergen

Tel. 03/366 09 11                                                         tel. 054/42 25 39

info@oikondeantwerpen.be                                          open.gezin.vzw@scarlet.be

http://www.oikondeantwerpen.be/                                          http://www.opengezin.be/

 

Centrum Pleegzorg Kessel-Lo vzw                               Open Thuis vzw

Kerkstraat 42                                                              Wipstraat 2A

3010 Kessel-Lo                                                                       3010 Kessel-Lo

Tel. 016/35 94 70                                                         tel. 016/ 25 80 80

info@centrumpleegzorg.be                                           post@openthuis.be

http://www.centrumpleegzorg.be/                                           http://www.openthuis.be/

 

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum vzw                            Opvang vzw

Visserij 153                                                                 Tenderstraat 14

9000 Gent                                                                   9000 Gent

Tel. 09/223 66 55                                                         tel. 09/245 27 26

gezinsplaatsing@cawvisserij.be                                    hoofdzetel@opvang.be

http://www.gezinsplaatsing.be/                                                            http://www.opvang.be/

 

Jeugdzorg in gezin vzw                                                 Sopeh vzw

Schuttersvest 45                                                          Vijverstraat 55

2800 Mechelen                                                            3500 Hasselt

Tel. 015/44 00 60                                                         tel. 011/21 04 83

jig@yucom.be                                                             pleegzorg@sopeh.be

http://www.jeugdzorgingezin.be/                                             http://www.sopeh.be/

 

Pleeggezinnendienst Genk en omgeving vzw                  West-Vlaamse pleeggezinnendienst vzw

E.Van Dorenlaan 30 bus2                                            Moorseelsesteenweg 133

3600 Genk                                                                   8800 Roeselare

Tel. 089/84 07 60                                                         tel. 051/22 42 24

info@pleeggezinnen.be                                                wpd.roeselare@pleegzorg.com

                                                                                  http://www.pleegzorg.com/

KAOS-KMA

Stuivenbergvaart 76

2800 Mechelen

Tel. 015/43 30 03

mechelen@kaos.be

http://www.kaos.be/

 

 

 

Voorblad

Hoofdstuk 1: Pleegzorg voor NBBM, mogelijkheden en beperkingen

Hoofdstuk 2: Voogdij

Hoofdstuk 3: Procedures

Hoofdstuk 4: Opvangvoorzieningen en gezondheidszorg

Hoofdstuk 5: Terugkeer naar het land van herkomst

Hoofdstuk 6: Onderwijs

Hoofdstuk 7: Taal en cultuur

 

 

Nieuwe Start Project werft pleegouders op originele wijze

 

 

Het Nieuwe Start project betreft een samenwerking tussen het OCMW Halle en de Federatie Pleegzorg om de opvangcapaciteit te verhogen door pleegouders te werven voor niet begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM). Voor de werving van de kandidaten pleegouders wordt de loketfunctie van het OCMW gehanteerd. Dit is handig omdat het ťťn adres in de gemeente betreft, herkenbaar is en toegankelijk voor iedereen. Wie zich in zijn gemeente tot het OCMW wendt als kandidaat pleegouder, wordt toegewezen aan een voorziening voor pleegzorg (voor de selectie en de voorbereiding, de vorming & plaatsing van een minderjarige en de begeleiding).


De drijfveer van Kjell Bosmans, de bedenker van "Nieuwe Start"

"Ali is afkomstig uit Afghanistan. Zijn moeder stierf toen hij 12 was en zijn vader werd geŽxecuteerd in het voetbalstadium van Kandahar toen Ali 15 was. Ali's oom heeft toen besloten om al het familiekapitaal bij elkaar te rapen en Ali via mensensmokkelaars naar het westen te smokkelen zodat tenminste ťťn persoon van de familie een mogelijkheid zou hebben op een menswaardige toekomst. Zo is hij na vele omzwervingen uiteindelijk in BelgiŽ aangekomen. Ali bleek een zeer intelligente jongen te zijn. Door zijn taalachterstand kwam hij echter in het beroepsonderwijs terecht. Als leerkracht merkte ik snel dat hij er helemaal alleen voor stond wat betreft opvolging. Geen wonder want hij verbleef in een asielcentrum. Toen is het idee gegroeid. Minderjarigen horen niet thuis in veredelde gevangenissen. De kans dat hun dossier zal geregulariseerd worden en dat ze dus in BelgiŽ blijven is zeer groot. Het is dus onze plicht, maar ook in ons eigen belang, dat we deze mensen alle mogelijke kansen bieden. En waar kan je beter gevolgd en geliefd worden dan in een gezin."

Waarom: Nieuwe Start?

In BelgiŽ verblijven naar schatting 2000 niet begeleide buitenlandse minderjarigen. Slechts een fractie onder hen wordt tot nu toe in gezinnen opgevangen. Anderen verblijven in asielcentra, bezetten plaatsen in voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand of verblijven op onbekende plaatsen. Minderjarigen met een aankomstverklaring worden voor de eerste opvang doorgaans verwezen naar een asielcentrum. Daar dienen ze een asielaanvraag in. Anderen zoeken (ťn vinden!) soms zelf een tijdelijk onderkomen of blijven rondhangen in de steden. Niemand weet precies hoeveel er dat zijn. Nieuwe Start wil die vluchtelingen de kans op een nieuwe start geven, door hen in gezinnen op te vangen.


Pleegzorg schept voorwaarden voor een nieuwe start.

In Vlaanderen zijn de 25 diensten voor pleegzorg verenigd in de Federatie Pleegzorg VZW. Pleegzorg biedt een antwoord op het probleem dat vele minderjarigen en volwassenen met een handicap niet in hun eigen thuismilieu kunnen verblijven. Pleegzorg wordt meestal aangesproken voor een vervolgopvang na het verblijf in een asielcentrum of om een feitelijke pleegsituatie te regulariseren. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar registreerden 11 Vlaamse diensten voor pleegzorg 30 aanvragen tot begeleiding van NBBM. Altijd ervaren deze voorzieningen een ernstig tekort aan kandidaat pleegouders, wat zich vertaalt in een tekort aan opvangcapaciteit in gezinnen. Het tekort aan opvangplaatsen uit zich overal en voor alle vormen van pleegzorg.


Pleegouders zijn hedendaagse vrijwilligers.

De rode draad die we echter steeds ontwaren doorheen deze zeer verschillende vormen van pleegzorg is de cruciale rol die het pleeggezin of de vrijwilliger inneemt. De expliciete keuze om te werken met niet professionele krachten, met mensen die zich inzetten vanuit hun eigen leefwereld, beschouwen wij als de belangrijkste troef van pleegzorg. Het biedt immers een betrokkenheid van persoon tot persoon, er ontstaan emotionele banden en relaties waar men op kan terugvallen, vaak ook op lange termijn. Dit is zeer wezenlijk omdat men zich aanvaard en geliefd weet als persoon, een goede basis om te komen tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. Redenen tť over dus om deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid en sociale bewogenheid te honoreren en te koesteren.

"Pleegzorg is in pijnvolle omstandigheden zoeken naar een toekomst. De zorg die een pleegkind aan een gezin kan vragen is steeds uit nood geboren, het is nooit een echte keuze. Wij zoeken pleeggezinnen die willen omgaan met de verschillen tussen werelden. De wereld van thuis verschilt altijd enorm van de wereld bij u thuis. Ook wanneer die wereld in AziŽ of in Afrika of Latijns -Amerika ligt, het gevoel van verbondenheid, van er bij te horen, de 'connectedness', daar gaat het in wezen om. En dat gevoel heeft ieder kind nodig."


Eťn loket voor kandidaat pleegouders, bij het OCMW van Halle.

Wat betreft de opvang van niet begeleide buitenlandse minderjarigen loopt op dit ogenblik een experiment in de gemeente Halle, het Nieuwe Start Project. Het OCMW van die gemeente werkt er samen met de Federatie Pleegzorg en de voorzieningen voor pleegzorg die in Halle en omstreken actief zijn. Concreet neemt het OCMW de loketfunctie waar, voor personen uit de gemeente die zich als pleegouder kandidaat willen stellen. De voorzieningen voor pleegzorg krijgen die kandidaten dan toegewezen voor selectie, vorming, plaatsing en begeleiding. Het project streeft naar de werving van minstens vijf nieuwe pleegouders in de gemeente. Om U ook kandidaat te stellen als pleeggezin, surf naar http://www.nieuwestart.org, of Tom Pappaert van het OCMW Halle (02.361.16.16).

De subsidiegever van het Nieuwe Startproject is het Europees Vluchtelingenfonds. Dit wordt in BelgiŽ beheerd door het Federaal agentschap voor de asielzoekers (FEDASIL). Zij zorgen voor 65.000 Ä, op voorwaarde dat de partners ook nog eens zoveel in het project investeren. Die zijn : Federatie Pleegzorg (opdrachthouder), OCMW Halle (pilootgemeente en partner) en de diensten voor pleegzorg: 'Kiezen voor Kinderen', 'Opvang Brabant - Limburg', 'Kinderdienst van Teledienst' en 'Centrum Pleegzorg Kessel - Lo'. Het geld is in de eerste plaats bedoeld om acties te ontwikkelen in verband met de verhoging van de kwaliteit van de opvang van NBBM door vorming aan mensen die met die opvang betrokken zijn. De tweede doelstelling is de verhoging van de opvangcapaciteit door werving van pleegouders voor NBBM. Het Nieuwe Start project heeft dus een complexe taak, namelijk het ontwikkelen en organiseren van die vorming, het voeren van onderzoek naar de profielen van potentiŽle pleegouders en het coŲrdineren van de wervingscampagne, dit keer dus in Halle. Ook de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten heeft zich geŽngageerd in het projectvoorstel van de Federatie Pleegzorg (2003) aan het Europees Vluchtelingenfonds. Het uiteindelijke doel is het initiatief van het OCMW Halle bekend te maken naar alle OCMW's, met het oog op implementatie van deze werkwijze in zoveel mogelijk Vlaamse en Brusselse gemeenten.


Het OCMW werft pleegouders, meer kinderen kunnen opnieuw starten.

Bij dit project is het een uitdaging om de werking van verschillende diensten op mekaar af te stemmen: de verschillende diensten voor pleegzorg (4) en de partners uit verschillende invalshoeken (hulpverleners, zakenmensen, OCMW - raad). Eťn van de pijnpunten van pleegzorg is de blijvende onbekendheid ervan. Met dit project wil pleegzorg zich op een positieve manier naar buiten brengen, zichzelf meer naambekendheid geven. De specifieke gevoeligheid ten aanzien van niet begeleide buitenlandse minderjarigen, is dan ook een cruciaal thema. Zo vormen misvattingen zoals "NBBM zijn allemaal profiteurs of ze maken deel uit van de georganiseerde criminaliteit" een belangrijk struikelblok bij het rekruteren van kandidaat pleeggezinnen. Ook misvattingen t.o.v. pleegzorg zoals verwarring met adoptie, verwarring rond de inhoud of de duur van de opvang of onrealistische financiŽle verwachtingen, bemoeilijken de taak. Het Nieuwe Startproject tracht deze misvattingen & problemen te overkomen en mee te bouwen aan een betere toekomst voor deze onfortuinlijke kinderen. Stel U kandidaat als pleegouder, zo draait U de zorgen op het gezicht van een NBBM om tot een stralende glimlach.

Indien het nieuwe startproject een succes is in Halle en zich uitbreidt naar andere Vlaamse & Brusselse gemeenten zal de opvangcapaciteit voor NBBM verhogen. Hiermee verdwijnen hopelijk ook meningen als de volgende voor een groot gedeelte uit het straatbeeld : "In ieder geval was het een bijna schokkende ervaring nog maar te denken aan een bruine of gele schakering wanneer wij met ons voltallige gezin van de toekomst over straat zouden flaneren. We zagen dit nooit gebeuren." ..."Maar de Kongolezen, de Afghanen en de Palestijnen, de Turken, de Koerden en de mensen van Liberia, die ken ik van de t.v. En in mijn krant staat hoeveel problemen er met hen zijn."


Pleegzorg: de start van een nieuwe ervaring.

Pleegzorg en Het Nieuwe Startproject rekenen erop dat ze plaats maken voor positieve reacties van nieuwe pleegezinnen - en kinderen :

"Mijn pleegzus is gewoon mijn zus. Wij gaan samen naar de stad om bijvoorbeeld kleren te kopen. Wij gaan al eens samen weg als er in het dorp iets te doen is. Wij maken samen plezier en maken samen al eens ruzie." ....

"Ik ben gewoon het vierde kind in het gezin." Ö"Ze zijn er gewoon voor mij. Het buitengewone van pleegzorg is dat het voor de pleegouders en mij gewoon is. Gewoon in het dagdagelijkse leven en voor mij, ik, het pleegkind. Ik voel me er geborgen, fijn, met liefde en aandacht."...