Make your own free website on Tripod.com

Kjell & Aad Bosmans

Halle heeft nood aan een likje blauwe verf

Home | Visie | programma | Biografie | Wil je ons bereiken? | Wil je ons steunen

De voorbije zes jaar hebben we zwaar geďnvesteerd in infrastructuur en openbare werken. De komende zes jaar moeten we gaan voor kleinere investeringen die de leefbaarheid in Halle vergroten.

Dat de grote infrastructuurwerken nodig waren behoeft geen betoog: de oude brandweerkazerne voldeed helemaal niet meer aan hedendaagse noden en naar een jeugd- en cultuurcentrum mét degelijke fuifzaal was al jaren grote vraag. Met de renovatie van de mouterij Van Roye wordt de zoveelste stadskanker weggesneden. De vele rioleringswerken houden Halle op schema om de, door Europa opgelegde, norm te halen en tegelijk worden heel wat straten heringericht waarvan de vesten het mooiste voorbeeld zijn. De restauratie van het Oud-wezenhuis zal het OCMW de broodnodige ademruimte geven. De volgende projecten staan eveneens in de steigers: het recyclagepark, de stedelijke werkplaats, het historisch stadhuis, de kleuterschool ’t parkske, het politiehuis en de bibliotheek. 

 

Mobiliteit wordt prioriteit!   

De volgende beleidsploeg zal echter werk moeten maken van het verbeteren van de leefbaarheid in Halle. Nu al is het tijdens schoolperiodes een ware hel om van de ene kant van Halle naar de andere te rijden. Fietsen is geen alternatief bij gebrek aan veilige fietspaden net zo min als het openbaar vervoer omdat de groteske accordeonbussen zelf het verkeer doen stroppen.

Dit worden dé werkpunten samen met een zone 30 in de stadskernen, betere gratis stadsrandparkings mét pendeldienst en betalende ondergrondse parkings in de binnenstad.