Make your own free website on Tripod.com

Kjell & Aad Bosmans

In de pers

Home | Visie | programma | Biografie | Wil je ons bereiken? | Wil je ons steunen

integratieprijs2.jpg
integratieprijs Stad Halle

“Kjell is op 3 september voor het eerst les beginnen te geven. Beetje stoer, beetje bang.“

Hij is niet alleen. Meer dan 3000 jonge leraars kleuter-, basis- en secundair onderwijs - groep 1 beginnen deze maand aan hun loopbaan in het onderwijs. Dat is 24 procent meer dan zeven jaar geleden. De aantrekkingskracht van het lerarenberoep neemt toe. Een voorbeeld: in alle Vlaamse hogescholen zijn vandaag in totaal meer dan 6000 studenten-onderwijzer ingeschreven. Of bijna 2000 meer dan drie jaar geleden. Toch dreigt een tekort. In het lager onderwijs zal dat over drie jaar oplopen tot ongeveer 1700. Het secundair onderwijs zal er in 2004 bijna 600 te weinig tellen. Bovendien zullen in 2010 ongeveer 35.000 van de 125.000 leerkrachten met pensioen gaan. Zal de instroom van studenten in de lerarenopleiding en de uitstroom van beginnende leerkrachten het tekort kunnen opvangen?

De eerste keer

Kjell Bosmans begint als leraar in de eerste graad secundair onderwijs voor de vakken Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. «Voor de eerste keer sta ik nu voor een klas die helemaal van mij is», zegt hij. «Tijdens mijn opleiding zat de mentor of de leraar pedagogie achteraan in de klas. Vanin het begin van het schooljaar kan ik mijn eigen stempel op de klas drukken, met mijn eigen regels en mijn manier van lesgeven. Het zal heel spannend worden.» Hij klinkt zoals veel van zijn soortgenoten idealistisch: «Ik koos bijvoorbeeld bewust voor een technische en beroepsschool met een migrantenconcentratie. Daar zal ik het verschil kunnen maken. Mijn visie op het leven zou ik graag doorgeven aan jonge mensen.» Dat kon hij niet in zijn vorige job.

Honderdjarige Oorlog

«Op de Brusselse Erasmushogeschool werken we rond onderwijsvernieuwing, zoals probleemgestuurd leren, projectwerk Geen revolutionaire dingen», zegt Kjell, «maar ik merk dat veel leerkrachten terugvallen op het klassieke doceerschema. Ze staan voor hun klas en de leerlingen luisteren en zwijgen. In mijn lessen geschiedenis wil ik ook de attitude van mijn leerlingen veranderen. De mens plaats ik centraal en niet de vraag welke koning een slag in de Honderdjarige Oorlog won. Van de reactie van de ouders heb ik wel wat schrik. Zij verwachten dat hun kind een wel omschreven hoeveelheid leerstof ziet en daarover examen zal afleggen. Maar twee weken later weet niemand meer waar het over ging. Dan is lesgeven verloren tijd. Dat wil ik vermijden.» Of hij zijn idealisme zal behouden? «Ik denk het wel. Ik werk graag met jongeren, maar ik heb wel angst om mijn motivatie te verliezen. Toch reken ik op een emotionele beloning. Wellicht een cliché, maar ik hoop heel wat terug te krijgen van mijn leerlingen. Dat is waardering vanop de eerste lijn.» Klasse kijkt samen met Kjell, Koen en de anderen naar hun toekomst in onderwijs. Beetje bang, beetje stoer.

klasse voor ouders, 09.01.2006

 

,,Huis voor iedereen''
Kjell Bosmans promoot rusthuis met lage drempel in Halle

HALLE - Het OCMW van Halle start een project om meer volk dan enkel de bejaarde bewoners over de vloer te krijgen in zijn rusthuis Zonnig Huis. Momenteel loopt er al een fototentoonstelling van fotovereniging Iris Lembeek, maar het OCMW wil zijn activiteitenaanbod in het nieuwe rusthuis verder uitbreiden. Een huis waar iedereen durft binnenstappen, wordt het motto.

Initiatiefnemer achter het verlaag-de-drempel-project van het Zonnig Huis is OCMW-raadslid Kjell Bosmans (VLD): ,,Bij de rusthuisbewoners heb je veel eenzame mensen. Er zijn er die dagelijks bezoek ontvangen. Anderen zien nooit iemand. Anderzijds beschikken we in ons nieuw Zonnig Huis over mooie polyvalente ruimten die met schuifwanden perfect opdeelbaar zijn in kleinere ruimten. Ook het kasteel Bralion werd intussen volledig gerenoveerd. Tentoonstellingen, kleine concerten, voordrachten, workshops,...: dat zien we hier wel zitten'', aldus Kjell Bosmans.

,,En we slaan twee vliegen in één klap: de gebouwen van het Zonnig Huis worden nuttig voor de hele gemeenschap en we halen de rusthuisbewoners uit hun isolement. We zouden er moeten toe komen dat mensen hier gewoon binnen en buiten stappen voor een activiteit of voor een koffie zonder de negatieve bijklank van een rusthuis'', blikt Kjell Bosmans vooruit.

Het Halse OCMW neemt zijn project ernstig. Tot 28 maart loopt in het Zonnig Huis een uitgebreide fototentoonstelling van Iris Lembeek. Op 28 maart ruimen de foto's plaats voor aquarellen van de Schepdaalse kunstenaar Luc Van Cauter en beeldhouwwerken van Bea Vanistendael. De kunstenaars begeleiden tijdens de tentoonstelling ook kunstzinnige workshops met rusthuisbewoners.

,,Verenigingen en kunstenaars die zich geroepen voelen hier een activiteit of een tentoonstelling te organiseren, kunnen zich aanmelden. Precies omwille van het sociale aspect van dit project, blijven de kosten voor de organisatoren beperkt'', aldus Kjell Bosmans.

door Ingrid DEPRAETERE, hnb, 04/02/2003

 

“OCMW Halle heropent kasteeltje Bralion”

HALLE - Het Halse OCMW heropende het volledig vernieuwde kasteeltje Bralion op de OCMW-site aan de August Demaeghtlaan. Het kasteeltje bleef zijn eigenheid uit vorige eeuw behouden, maar werd langs de achterzijde mee geïntegreerd in het nieuwe rustoord Zonnig Huis. Op de beplanting na is de nieuwe OCMW-campus in Halle volledig afgewerkt.

Wat enkele jaren geleden startte met de bouw van de serviceflats Van Koekenbeek, eindigde vorig weekeinde na jaren van bouwwerken in een volledig gereorganiseerde OCMW-site in Halle. Na het administratief centrum voor de OCMW-administratie werd vorig jaar in juni een volledig nieuw rusthuis in gebruik genomen. Sindsdien werd het oude Zonnig Huis helemaal gesloopt en werd als sluitstuk het kasteeltje Bralion gerestaureerd en mee in de nieuwbouw ingepast.

Ook de omgevingswerken zijn af. Op de OCMW-site is parkeerruimte voor zeventig wagens. Enkel de groenaanplantingen moeten nog gebeuren in het najaar.

In het kasteeltje Bralion is onder meer een kleine feestzaal ondergebracht waar bewoners en familie terecht kunnen bij speciale gelegenheden. Er is ook mogelijkheid om te vergaderen. Het gelijkvloers werd meteen ingenomen voor een tentoonstelling van schilderwerk van Luc Van Cauter en sculpturen van Bea Vanisterdael.

Daarmee is de nieuwe toon gezet waar het OCMW met zijn Zonnig Huis naar toe wil: een open huis waar ook niet-bewoners terecht kunnen voor allerlei culturele activiteiten.

De buitenwereld in het Zonnig Huis binnen brengen en omgekeerd de bewoners van het Zonnig Huis een kans geven naar de buitenwereld te kijken: dat is de dubbele doelstelling.

,,We denken dat we hierin zullen slagen'', meent initiatiefnemer Kjell Bosmans. ,,Er zijn nog aanvragen binnen van kunstenaars en verenigingen die hier iets willen doen. Anderzijds merken we dat de bewoners meer hun kamer uitkomen en de begankenis appreciëren''.

·  De tentoonstelling van Luc Van Cauter en Bea Vanisterdael in het kasteeltje Bralion en het Zonnig Huis op de OCMW-campus aan de August Demaeghtlaan in Halle loopt nog tot 27 april en is te bezoeken tijdens de openingsuren van het rusthuis.

door Ingrid DEPRAETERE, HNB, 03/04/2003

 

“Familie Bosmans start kunstgalerij in hun huis”

HALLE - Kjell en Sara Bosmans openen vrijdag in hun huis in de Brusselstraat in Halle een kunstgalerij. ,,We hadden toch plaats genoeg en vonden het zonde om de ruimte onbenut te laten'', redeneert het koppel. De drempel naar kunst verlagen is hun eerste bedoeling.

Twee jaar geleden kregen we de kans om in de Brusselstraat, in volle stadscentrum , een mooi herenhuis te kopen'', begint Kjell Bosmans zijn verhaal. ,,Het huis dateert van 1875 en telt drie verdiepingen. Er was plaats zat voor ons en ons dochtertje. Te veel plaats zelfs, want ondertussen wonen we sinds mei vorig jaar op de bovenste verdiepingen. Voor de benedenverdieping hadden we nog geen bestemming.''

,,Plots kwamen we op het idee er een kunstgalerij van te maken. Die willen we één dag per week open houden. We zijn zelf geïnteresseerd in kunst, al zijn we zelf niet artistiek bezig.'

Sara's moeder, Bea Van Isterdael, exposeert geregeld beeldhouwwerk. Een andere vriend des huizes is kunstenaar Luc Van Cauter.

Kjell en Sara willen hun huis elke zaterdag openstellen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Voorlopig kan je er werk vinden van Bea Van Isterdael en Luc Van Cauter, naast een collectie antieke meubels. ,,We willen het laagdrempelig houden'', zegt Kjell Bosmans. ,,Eigenlijk doen we dit vooral voor het sociaal contact. Mensen hoeven hier niets te kopen. Ze mogen kijken of een kopje koffie komen drinken.''

Kjell Bosmans is directeur van de lagere school De Leerboom in Halle en zit in de OCMW-raad voor de VLD. Sara heeft een voltijdse job in het onderwijs. ,,Het zal wel wat energie vragen. Zo moeten we uiteraard elke zaterdag thuis zijn maar dat hebben we er graag voor over'', besluiten Kjell en Sara.

Kunstgalerij, Brusselstraat 65, Halle. Opening vrijdag 14 oktober. Open elke zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

Ingrid DEPRAETERE, HNB 12/10/2005

 

“Nieuwe Start Project werft pleegouders op originele wijze”

Het Nieuwe Start project betreft een samenwerking tussen het OCMW Halle en de Federatie Pleegzorg om de opvangcapaciteit te verhogen door pleegouders te werven voor niet begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM). Voor de werving van de kandidaten pleegouders wordt de loketfunctie van het OCMW gehanteerd. Dit is handig omdat het één adres in de gemeente betreft, herkenbaar is en toegankelijk voor iedereen. Wie zich in zijn gemeente tot het OCMW wendt als kandidaat pleegouder, wordt toegewezen aan een voorziening voor pleegzorg (voor de selectie en de voorbereiding, de vorming & plaatsing van een minderjarige en de begeleiding).

De drijfveer van Kjell Bosmans, de bedenker van "Nieuwe Start"

"Ali is afkomstig uit Afghanistan. Zijn moeder stierf toen hij 12 was en zijn vader werd geëxecuteerd in het voetbalstadium van Kandahar toen Ali 15 was. Ali's oom heeft toen besloten om al het familiekapitaal bij elkaar te rapen en Ali via mensensmokkelaars naar het westen te smokkelen zodat tenminste één persoon van de familie een mogelijkheid zou hebben op een menswaardige toekomst. Zo is hij na vele omzwervingen uiteindelijk in België aangekomen. Ali bleek een zeer intelligente jongen te zijn. Door zijn taalachterstand kwam hij echter in het beroepsonderwijs terecht. Als leerkracht merkte ik snel dat hij er helemaal alleen voor stond wat betreft opvolging. Geen wonder want hij verbleef in een asielcentrum. Toen is het idee gegroeid. Minderjarigen horen niet thuis in veredelde gevangenissen. De kans dat hun dossier zal geregulariseerd worden en dat ze dus in België blijven is zeer groot. Het is dus onze plicht, maar ook in ons eigen belang, dat we deze mensen alle mogelijke kansen bieden. En waar kan je beter gevolgd en geliefd worden dan in een gezin."

Waarom: Nieuwe Start?

In België verblijven naar schatting 2000 niet begeleide buitenlandse minderjarigen. Slechts een fractie onder hen wordt tot nu toe in gezinnen opgevangen. Anderen verblijven in asielcentra, bezetten plaatsen in voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand of verblijven op onbekende plaatsen. Minderjarigen met een aankomstverklaring worden voor de eerste opvang doorgaans verwezen naar een asielcentrum. Daar dienen ze een asielaanvraag in. Anderen zoeken (én vinden!) soms zelf een tijdelijk onderkomen of blijven rondhangen in de steden. Niemand weet precies hoeveel er dat zijn. Nieuwe Start wil die vluchtelingen de kans op een nieuwe start geven, door hen in gezinnen op te vangen.

 

Eén loket voor kandidaat pleegouders, bij het OCMW van Halle.

Wat betreft de opvang van niet begeleide buitenlandse minderjarigen loopt op dit ogenblik een experiment in de gemeente Halle, het Nieuwe Start Project. Het OCMW van die gemeente werkt er samen met de Federatie Pleegzorg en de voorzieningen voor pleegzorg die in Halle en omstreken actief zijn. Concreet neemt het OCMW de loketfunctie waar, voor personen uit de gemeente die zich als pleegouder kandidaat willen stellen. De voorzieningen voor pleegzorg krijgen die kandidaten dan toegewezen voor selectie, vorming, plaatsing en begeleiding. Het project streeft naar de werving van minstens vijf nieuwe pleegouders in de gemeente. Om U ook kandidaat te stellen als pleeggezin, surf naar
http://www.nieuwestart.org, of Tom Pappaert van het OCMW Halle (02.361.16.16).

De subsidiegever van het Nieuwe Startproject is het Europees Vluchtelingenfonds. Dit wordt in België beheerd door het Federaal agentschap voor de asielzoekers (FEDASIL). Zij zorgen voor 65.000 €, op voorwaarde dat de partners ook nog eens zoveel in het project investeren. Die zijn : Federatie Pleegzorg (opdrachthouder), OCMW Halle (pilootgemeente en partner) en de diensten voor pleegzorg: 'Kiezen voor Kinderen', 'Opvang Brabant - Limburg', 'Kinderdienst van Teledienst' en 'Centrum Pleegzorg Kessel - Lo'. Het geld is in de eerste plaats bedoeld om acties te ontwikkelen in verband met de verhoging van de kwaliteit van de opvang van NBBM door vorming aan mensen die met die opvang betrokken zijn. De tweede doelstelling is de verhoging van de opvangcapaciteit door werving van pleegouders voor NBBM. Het Nieuwe Start project heeft dus een complexe taak, namelijk het ontwikkelen en organiseren van die vorming, het voeren van onderzoek naar de profielen van potentiële pleegouders en het coördineren van de wervingscampagne, dit keer dus in Halle. Ook de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten heeft zich geëngageerd in het projectvoorstel van de Federatie Pleegzorg (2003) aan het Europees Vluchtelingenfonds. Het uiteindelijke doel is het initiatief van het OCMW Halle bekend te maken naar alle OCMW's, met het oog op implementatie van deze werkwijze in zoveel mogelijk Vlaamse en Brusselse gemeenten.

 

“Project Kjell Bosmans krijgt prijs pleegzorg”                                                   

Nadat Halle de Vlaamse prijs voor Monumentenzorg kreeg voor de restauratie van de basiliek, is nu het Halse OCMW met een mooie onderscheiding gaan lopen. Op de uitreiking van de eerste Oswaldprijs was de tweede prijs voor OCMW-raadslid Kjell Bosmans. Op zijn initiatief werd een loket van het OCMW ter beschikking gesteld voor pleeggezinnen die buitenlandse minderjarigen willen opvangen. 

Het gaat meestal om kinderen die thuis weggevlucht zijn of door hun ouders op een vliegtuig gezet werden om hier een beter leven te hebben.

Het Halse OCMW zet zich al twee jaar in om pleegouders te vinden voor deze minderjarige vluchtelingen die zonder ouders in ons land aankomen. OCMW-raadslid Kjell Bosmans kreeg de prijs uit handen van prinses Mathilde.

Eenzame Kerst...

Kjell kwam met het probleem van dakloze buitenlandse minderjarigen in contact toen hij in Brussel leraar was in het deeltijds beroepsonderwijs. "Toen ik mijn leerlingen een gelukkig kerstfeest wenste, kwam een 12-jarige Afghaanse jongen me zeggen dat hij de kerstvakantie eenzaam op een kamertje in het Klein Kasteeltje zou moeten doorbrengen. Dat was de aanzet om iets te doen voor deze kinderen."

 

 

“De wereld verbeteren kan”

,,Deze Oswaldprijs maakt me bijzonder gelukkig'', aldus Hallenaar Kjell Bosmans (VLD), bedenker van het project Nieuwe Start. ,,Het is een erkenning voor vele maanden hard werken. Ook ben ik zeer tevreden dat ik iets concreets heb kunnen realiseren. Vier jaar geleden stapte ik als jonge snaak precies daarom in de politiek: om concrete projecten te realiseren. Het klinkt wat melig misschien maar ik wilde de wereld een beetje beter maken, hoe bescheiden ook. Het bewijs is geleverd dat dit kan vanuit de politiek''.

,,Iedereen die met pleegzorg bezig is, samen krijgen rond één tafel, was niet evident. In Halle zelf heb ik nooit moeten knokken om steun te krijgen voor het project Nieuwe Start. Het werd onmiddellijk gedragen door meerderheid en oppositie. En dat is een grote sterkte geweest'', aldus Kjell Bosmans. ,,En zeggen dat alles begon met een Afghaanse jongen op school aan wie ik les gaf. Ik wenste hem een zalige kerst maar hij repliceerde dat dat niet zo eenvoudig was helemaal alleen tussen vier muren in het Klein Kasteeltje. Zo is in mijn hoofd de bal aan het rollen gegaan''.

(IDH)
15/10/2004