Make your own free website on Tripod.com

Kjell & Aad Bosmans

Archief november 2002 - maart 2003
Home | Visie | programma | Biografie | Wil je ons bereiken? | Wil je ons steunen

 

Zondag, 12 januari 2002 

 

Het Halse OCMW is sinds het aantreden van de nieuwe bestuursploeg amper uit het nieuws geweest. Stellen dat de voorzitter in opspraak gekomen is, is het understatement van het jaar en verder doen de wildste geruchten de ronde. Hoog tijd dus voor een gesprek met Kjell Bosmans, raadslid en lid van het vast bureau voor de VLD.

We legden hem enkele controversiŽle uitspraken voor.

 

De nieuwe maaltijden van het OCMW zijn niet te vreten!

 

Onwaar! De maaltijden zijn zelfs lekkerder, gezonder en hygiŽnischer dan vroeger. Het vorige OCMW-bestuur heeft geopteerd voor een nieuwe productiemethode, de zogehete koude lijn, en het huidig bestuur steunt deze beslissing ten volle.

Wat is een koude lijn en wat is het verschil met vroeger? Een koude lijn is in geen geval diepvries, laat dat duidelijk zijn. Men bereidt de maaltijden en vervolgens koelt men ze in een zeer korte tijd tot een lage temperatuur, maar niet onder nul. De maaltijden kunnen op deze manier niet alleen langer bewaard worden, maar ook de kwaliteit blijft veel langer gegarandeerd. Belangrijker nog is dat de kans op een bacteriŽle besmetting wordt geminimaliseerd.Tenslotte bieden we met deze methode de mogelijkheid om ook op zondag van de maaltijden te genieten wat vroeger niet het geval was.

Wat je ons eventueel zou kunnen aanrekenen in deze discussie is dat we geen optimale communicatie verzorgd hebben. Voor vele bejaarden is de overgang naar het nieuwe systeem te bruusk verlopen (men moet de maaltijden opwarmen in een microgolfoventje ipv dat ze warm bedeeld worden). Na een bevraging hebben we besloten om elke klant te bezoeken en te blijven coachen tot men volledig vertrouwd is met het systeem.

Wie nog twijfelt wil ik graag uitnodigen op het OCMW om te komen proeven, men zal aangenaam verrast zijn.

 

Een nieuw rustoord bouwen terwijl het vorige amper dertig jaar oud was, is pure geldverspilling!!

 

Nonsens. De wettelijke bepalingen en reglementen zijn op 30 jaar tijd drastisch veranderd; faciliteiten die dertig jaar geleden normaal waren zouden vandaag als onaanvaardbaar worden gezien. Men heeft een kosten-batenanalyse laten uitvoeren en een nieuwbouw bleek de interessantste optie, meer moet je er niet achter zoeken. Overigens hebben onze bejaarden evenveel recht op een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving als iedereen. Ik wil trouwens het vorige OCMW-bestuur langs deze weg feliciteren met hun realisatie. 

 

Goed, maar moest het allemaal zo megalomaan?

 

Kijk, de fout die in het verleden veelvuldig gemaakt werd is dat men rustoorden isoleerde van de buitenwereld. Het werden als het ware wachtkamers voor het hiernamaals. Wij willen die spiraal doorbreken via een open rustoordwerking. De bedoeling is dat we de functie die het rustoord nu heeft opentrekken tot een gemeenschapscentrum.

 

Pardon?

 

Binnenkort starten we met een tentoonstelling van de internationaal bekende aquarellist Luc Van Cauter en beeldhouwster Bea Vanistendael. De bedoeling is om mensen naar het rustoord trekken en de bejaarden uit hun isolement te halen. Beide kunstenaars zullen ook workshops geven. Naar de toekomst toe zullen we het cafetaria, maar ook het kasteeltje Braillon, openstellen voor tentoonstellingen, voordrachten, concerten, enfin alle voorstellen zijn welkom. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling death metal optredens te organiseren.

 

Men vindt tegenwoordig nauwelijks nog bejaardenhelpsters en verplegers (M/V) en dan gaan jullie personeel inzetten om bier te schenken en kaartjes te knippen?

 

Dat is niet de bedoeling. Eťn van de VLD-voorstellen is de optimalisatie van het vrijwilligerswerk. Wij hebben ervoor gezorgd dat een personeelslid niet enkel het vrijwilligerswerk gaat coŲrdineren maar ook actief gaat prospecteren. Hiermee bedoel ik dat deze persoon bijeenkomsten van bejaarden, scholen e.d. gaat afschuimen. De meeste mensen denken dat vrijwilligerswerk zeer tijdrovend is. Vrijwilligerswerk kan echter ook inhouden dat men gewoon een koffietje komt drinken met ťťn van onze bewoners. 

 

VLD-ers in een OCMW-raad is ridicuul. Wat interesseert die liberalen nu een sociaal beleid!

 

Ik durf het tegenovergestelde beweren! Mijn collega Jos Appelmans en ik dienen zelfs veruit de meeste voorstellen en projecten in van alle partijen. Ik kan nog geen details geven maar dit is een greep uit de VLD-projecten: het optimaliseren van het vrijwilligerswerk en de actieve prospectie van vrijwilligers, opvang van minderjarige niet-begeleide asielzoekers in pleeggezinnen, tijdelijke pleegopvang van kansarme kinderen, investeren in aankoop van onroerend goed, het uitbouwen van het zonnig huis als open-rustoord, blijvend investeren in begeleiding voor wonen en werken en nog veel meer. Verder blijven we de jeugd steunen, zij zijn de toekomst van onze maatschappij en laat dit nu net een bevolkingscategorie zijn die steeds vergeten wordt.

Echte liberalen zijn trouwens per definitie progressief!

 

Het huidig OCMW-bestuur heeft geen langetermijnvisie.

 

We hebben net de laatste hand gelegd aan onze beleidsopties. We hebben rekening gehouden met de werkelijke noden enerzijds en de budgettaire beperkingen anderzijds. Binnen dit kader hebben we een aantal voorstellen geformuleerd voor alle diensten.

Verder hebben we een werkgroep opgericht om tegemoet te komen aan het nieuwe (ontwerp)decreet op het lokale sociale beleid. Ik kan U nu al zeggen dat wij zeer binnenkort met een concreet en vernieuwend voorstel naar buiten zullen komen wat betreft de toekomst van het Halse OCMW op korte, middellange en lange termijn.

 

Dat klinkt verdacht veel als bla bla bla.

 

Goed, 1 voorbeeldje dan. De meest recente cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek tonen aan dat de laatste tien jaar de huur en aankoopprijzen van onroerend goed veel sterker gestegen zijn dan het gemiddeld netto inkomen of dat met andere woorden het aandeel in huisvesting in de gezinnen steeds groter wordt. Deze tendens zal zich in de toekomst verder zetten. Dit betekent dat het OCMW binnen enkele jaren niet meer in staat zal zijn om panden te huren aan een aanvaardbare prijs. Wij hebben dus de aankoop van onroerend goed gebudgetteerd. De politicus denkt tot de volgende verkiezing terwijl de staatsman denkt aan de volgende generatie.

 

Je schijnt je thuis te voelen op het OCMW.

 

Absoluut en zonder twijfel. Ik stel vast dat de meeste personeelsleden hier professioneel bezig zijn ťn ik heb de vrijheid om projecten uit te werken. Ik zou niet meer willen veranderen.

 

  Edit

Kan je d'er nog aan uit?
 
CVP veranderde in CD&V maar NCD splitste zich af en vervoegde de VLD, de vroegere PVV. VU werd VU-ID21 om zich vervolgens te delen in SPIRIT en NVA waarna SPIRIT zich aansluit bij de SP die zich ondertussen SP.a. noemt. 
 
Als je het echt niet meer weet kan je de volgende test doen.
vervolgens klikken op 'stemadvies'.
 
Mijn uitslag zag er alvast zo uit:
 

Zaterdag 26 oktober 2002
 
,,Opwijkenaar warm maken voor cultuur'', Inzet (lokale lijst, kb) stelt voor cultuurcheque in te voeren

Als het van de oppositie afhangt, krijgt elke Opwijkenaar van boven de zestien jaarlijks een cultuurcheque, waarmee hij of zij gratis een optreden, concert of andere culturele activiteit kan bijwonen. De gemeenteraad stuurde het voorstel naar de cultuurraad.
Eerste schepen Vic Everaet (CD&V), die cultuur onder zijn bevoegdheden heeft bij afwezigheid van Paul Berghman, wil eerst zien wat de enquÍte in het kader van het cultuurbeleidsplan voor de periode tot 2006 aan verzuchtingen van de verenigingen oplevert. Hij belooft dat de uitslagen op de volgende gemeenteraadszitting op tafel zullen liggen.
In afwachting mag de cultuurraad zich buigen over het voorstel van oppositiebeweging Inzet. Die stelt dat de Opwijkenaar weinig gebruik maakt van het culturele aanbod. Heel wat activiteiten in het gemeenschapscentrum vinden plaats voor halfvolle zalen en het merendeel van de bezoekers aan concerten zijn niet woonachtig in Opwijk.
,,Dat is niet gezond'', stelt Paul Verhaevert. ,,Want draagt bij tot de verzuring van onze samenleving. Sociologen wijzen op het belang van vrijetijdsbesteding, cultuur en het verenigingsleven.''
Een cultuurcheque zou daar verandering kunnen in brengen. ,,Als alle 7.000 Opwijkenaars van boven de zestien gebruik zouden maken van hun cheque voor een activiteit van 10 euro, zou dat de gemeente 70.000 euro kosten, zowat 2,8 miljoen oude Belgische franken'', rekende Verhaevert uit.
,,Gesteld dat de gemeente erin slaagt 2.000 mensen warm te maken voor cultuur, dan kom je uit op 20.000 euro. Mochten maar 100 personen de weg vinden naar het gemeenschapscentrum, dan zou dit voorstel de gemeente amper 800 euro kosten'', besluit Verhaevert.

Erik GYSELINCK, het nieuwsblad online, 26.10.02 

Woensdag 23 oktober 2002

 

We stevenen af op een catastrofe!

 

De statisticus stak een rivier over van gemiddeld 1 meter diep...en verdronk. Met cijfers kan je dus goochelen. Cijfers kunnen echter ook een duidelijke indicatie geven van wat ons te wachten staat. Meermaals heb ik in de OCMW-raad al gepleit voor een meerjarenplanning maar dan over 20 of 30 jaar. Ik hoop dat de, in dit artikel aangereikte cijfers, een debat kunnen openen over de partijgrenzen heen.

 

1. De stad en het OCMW moeten investeren in de aankoop van onroerend goed.

 

Tussen 1995 en 1999 stijgen de gemiddelde inkomens in het Vlaamse gewest met 15 % (bijlage 1). De gemiddelde verkoopprijs van een appartement in het Vlaamse gewest stijgt echter met 25 %. (bijlage 2).

Daar waar we nu al zien dat in meer en meer gezinnen de kost voor huisvesting in percenten blijft stijgen t.o.v. het inkomen zal deze tendens zich in de toekomst nog doorzetten. Vanzelfsprekend treft dit vooral de laagste inkomens.

Momenteel huurt het OCMW nog veel huizen en appartementen van particulieren tegen marktprijs.

Enkel als we nu een begin maken met een aankooppolitiek kunnen we in de toekomst nog een sociale huisvestingspolitiek voeren.

 

2. Een wachtlijst van 5 jaar en meer voor een verzorgingscentrum?

 

De combinatie van een laag geboortecijfer en de verlenging van de levensverwachting maakt dat onze bevolking blijft verouderen. De federale regering speelt hier reeds op in met bijvoorbeeld een zilverfonds.

De bevolking ouder dan 65 jaar zal rond 2020 stijgen met ongeveer 30 % en rond 2030 zelfs met ongeveer 60 % (bijlage 3). Dit zijn ontluisterende cijfers.

Als we dit extrapoleren naar de Halse situatie zou dit betekenen dat we rond 2030 ongeveer 160 rustoordbedden zullen nodig hebben tegen 103 vandaag. Dit betekent zoveel als een nieuw rustoord erbij.

Een zwembad is leuk maar zouden we ons niet bezinnen over de werkelijke problemen die de nabije toekomst zullen brengen? 

(Ter illustratie de evolutie van het aantal honderd-jarigen in bijlage 4)

 

bijlage 1

Verkopen van onroerende goederen (1997-2001)

 

1997

1998

1999

2000

2001

Woonhuizen (a)

Aantal

72.885

71.342

75.469

69.082

68.276

Opbrengst (in mln BEF tot en met 1998 of in mln EUR vanaf 1999)

198.993

206.632

5.798,4

5.503,1

5.707,6

Gemiddelde verkoopprijs (in 1.000 BEF tot en met 1998 of 1.000 EUR vanaf 1999)

2.730

2.896

76,8

79,7

83,6

Herenhuizen en villa's

Aantal

6.232

6.735

7.388

8.094

8.970

Opbrengst (in mln BEF tot en met 1998 of in mln EUR vanaf 1999)

54.595

63.928

1.915,7

2.179,4

2.454,9

Gemiddelde verkoopprijs (in 1.000 BEF tot en met 1998 of 1.000 EUR vanaf 1999)

8.760

9.492

259,3

269,3

273,7

Appartementen

Aantal

28.281

28.665

32.402

30.047

32.786

Opbrengst (in mln BEF tot en met 1998 of in mln EUR vanaf 1999)

84.333

91.328

2.686,8

2.672,5

3.033,2

Gemiddelde verkoopprijs (in 1.000 BEF tot en met 1998 of 1.000 EUR vanaf 1999)

2.982

3.186

82,9

88,9

92,5

 

bijlage 2

Netto belastbare inkomens - BelgiŽ en gewesten (1995-1999)

Rubriek en gewest (bedragen in 1000 BEF tot en met inkomensjaar 1998 en in EUR vanaf inkomensjaar 1999)

Inkomen 1995,
aanslagjaar 1996

Inkomen 1996,
aanslagjaar 1997

Inkomen 1997,
aanslagjaar 1998

Inkomen 1998,
aanslagjaar 1999

Inkomen 1999,
aanslagjaar 2000

Gemiddeld inkomen per inwoner

374,5

386,9

399,3

414,4

10.669

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

348,9

357,4

365,6

378,4

9.712

Vlaams Gewest

393,1

407,0

420,6

437,1

11.277

Waals Gewest

349,1

359,8

371,0

384,3

9.864

Gemiddeld inkomen per aangifte

885,9

898,0

912,6

930,0

23.453

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

867,8

871,0

886,7

900,6

22.767

Vlaams Gewest

907,7

922,8

936,6

956,4

24.155

Waals Gewest

850,2

859,2

874,6

888,5

22.328

Mediaan inkomen per aangifte (a)

705,1

708,4

718,1

728,7

18.225

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

666,1

665,0

673,8

680,6

17.100

Vlaams Gewest

725,2

730,1

738,8

751,4

18.860

Waals Gewest

680,6

681,7

692,6

699,7

 17.330

Op basis van de aangiften in de personenbelasting.
Voortaan vermelden de NIS-publicaties alle waarden vanaf januari 1999 (datum waarop de eurokoers werd vastgelegd op 40,3399 BEF) in euro. Vůůr die datum worden de waarden verder in frank uitgedrukt; de euro bestond nog niet en diverse conversiemethoden zijn mogelijk, afhankelijk van de beoogde vergelijkingen.
(a) Inkomen verbonden aan de aangifte die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar inkomen.
Bron!: NIS, FinanciŽle statistieken.

 

bijlage 3

Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050 per gewest en per grote leeftijdsgroep

In absolute cijfers

2000

2010

2020

2030

2040

2050

BelgiŽ

10.280.670

10.529.690

10.723.828

10.894.288

10.964.632

10.952.581

0-19 jaar

2.416.147

2.344.140

2.274.612

2.272.188

2.243.270

2.228.643

20-59 jaar

5.615.112

5.681.656

5.521.385

5.279.113

5.221.584

5.166.305

60-64 jaar

518.665

649.030

722.633

695.854

637.833

658.309

65 jaar en meer

1.730.746

1.854.864

2.205.198

2.647.133

2.861.945

2.899.324

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

967.266

999.702

1.031.056

1.063.102

1.088.846

1.106.362

0-19 jaar

227.379

235.223

231.950

233.399

233.433

232.380

20-59 jaar

537.422

559.486

573.341

572.628

576.519

579.628

60-64 jaar

42.461

50.903

55.928

58.414

56.738

60.052

65 jaar en meer

160.004

154.090

169.837

198.661

222.156

234.302

Vlaams Gewest

5.960.772

6.079.433

6.141.421

6.175.230

6.147.271

6.070.318

0-19 jaar

1.362.536

1.298.904

1.238.137

1.225.585

1.200.624

1.185.052

20-59 jaar

3.271.838

3.276.168

3.137.201

2.934.534

2.863.198

2.803.462

60-64 jaar

317.757

377.601

433.958

414.334

371.246

371.317

65 jaar en meer

1.008.641

1.126.760

1.332.125

1.600.777

1.712.203

1.710.487

Waals Gewest

3.368.055

3.450.555

3.551.351

3.655.956

3.728.515

3.775.901

0-19 jaar

827.083

810.013

804.525

813.204

809.213

811.211

20-59 jaar

1.823.904

1.846.002

1.810.843

1.771.951

1.781.867

1.783.215

60-64 jaar

158.447

220.526

232.747

223.106

209.849

226.940

65 jaar en meer

558.621

574.014

703.236

847.695

927.586

954.535

In procenten

2000

2010

2020

2030

2040

2050

BelgiŽ

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0-19 jaar

23,5%

22,3%

21,2%

20,9%

20,5%

20,3%

20-59 jaar

54,6%

54,0%

51,5%

48,5%

47,6%

47,2%

60-64 jaar

5,0%

6,2%

6,7%

6,4%

5,8%

6,0%

65 jaar en meer

16,8%

17,6%

20,6%

24,3%

26,1%

26,5%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

9,4%

9,5%

9,6%

9,8%

9,9%

10,1%

0-19 jaar

2,2%

2,2%

2,2%

2,1%

2,1%

2,1%

20-59 jaar

5,2%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

60-64 jaar

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

65 jaar en meer

1,6%

1,5%

1,6%

1,8%

2,0%

2,1%

Vlaams Gewest

58,0%

57,7%

57,3%

56,7%

56,1%

55,4%

0-19 jaar

13,3%

12,3%

11,5%

11,2%

10,9%

10,8%

20-59 jaar

31,8%

31,1%

29,3%

26,9%

26,1%

25,6%

60-64 jaar

3,1%

3,6%

4,0%

3,8%

3,4%

3,4%

65 jaar en meer

9,8%

10,7%

12,4%

14,7%

15,6%

15,6%

Waals Gewest

32,8%

32,8%

33,1%

33,6%

34,0%

34,5%

0-19 jaar

8,0%

7,7%

7,5%

7,5%

7,4%

7,4%

20-59 jaar

17,7%

17,5%

16,9%

16,3%

16,3%

16,3%

60-64 jaar

1,5%

2,1%

2,2%

2,0%

1,9%

2,1%

65 jaar en meer

5,4%

5,5%

6,6%

7,8%

8,5%

8,7%

 

 bijlage 4

De honderdjarigen (1990-2002)

 

1990

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Aantal honderdjarigen

546

633

885

925

917

980

1.083

Toestand op 1 januari van het jaar volgens het Rijksregister.
Bron (verplichte vermelding): NIS, Bevolkingsstatistieken.

 

Woensdag 16 oktober 2002
 
Vlaams Blok maakt ruk naar links tijdens eerste openbare OCMW-vergadering.
 
Op maandag 14 oktober vond de eerste openbare OCMW-raad van Halle plaats. Een tiental toeschouwers woonde de raad bij en achteraf werd een kleine receptie gehouden.
Tijdens de raad zelf vond een opmerkelijke gebeurtenis plaats.
Voor het inrichten van de huizen voor het LOI (lokaal Opvang Initiatief) moest de vaststelling van de wijze van gunnen gebeuren. Het gaat hier om de opvang van asielzoekers en op welke manier we deze mensen huisvesten. De meerderheidsfracties waren het erover eens dat dit op een menswaardige manier moet gebeuren. We stemden er mee in om ook een klein televisietoestel en radiootje te gunnen naast de basisnoodzakelijke voorwerpen (eetgerei, lakens, handdoeken enz).
Het Vlaams Blok tekende geen enkel protest aan!
Patrick Lemagie en het Vlaams Blok schijnen eindelijk te beseffen dat asielzoekers ook mensen zijn die menswaardig moeten behandeld worden.     

Woensdag 16 oktober 2002
 
Degustibus et coloribus...
 
Er is een polemiek ontstaan rond het kunstwerk voor het OCMW-gebouw.
Het implementeren van kunst in een openbare nieuwbouw is verplicht. De vorige OCMW-raad koos voor de kusntenaar Tinel en liet hem de vrije hand. Tot hier geen enkel probleem. Vorig OCMW-voorzitter Tom Severs voelt zich nu gepakt omdat er stemmen opgaan om dit kunstwerk niet langer voor de hoofdingang te plaatsen. Volgens Severs is dit omdat Roger Roobaert en Dirk Pieters het werk 'niet mooi' vinden. Volgens Severs is zulks onmogelijk omdat de kusntenaar gerenommeerd is en een prachtig CV kan voorleggen. 
De essentie van een kunstwerk, en zeker abstracte kunst,  is echter het oproepen van gevoelens. Soms komen die gevoelens overeen met wat de kunstenaar bedoelde, soms ook niet. Wat de kunstenaar met dit beeld bedoelde is mij niet geheel duidelijk, de gevoelens die het oproept zijn dat des te meer. De skeletachtige 'pas de deux' doet denken aan dood, vergankelijkheid en aftakeling. Zonder dat ik een waardeoordeel wil uitspreken over het werk an sich is het legitiem om te vragen of de hoofdingang van een rusthuis wel de aangewezen plek is om dit brons plaatsen.    
   

Maandag 14 oktober 2002
 
Eerste Openbare OCMW-raad.
 
Ik had er vroeger reeds voor gepleit en vandaag is het zover. Maandagavond om 19H30 vindt de eerste openbare OCMW-raad plaats.
De data voor deze raden alsook de agendapunten (enkel deze van de openbare zitting) worden ad valvas gehangen aan het administratieve gebouw van het OCMW.
U zal tevens (mijn voorstel) de notulen van de vergaderingen kunnen raadplegen op de webstek van het OCMW of op deze webstek.

Vrijdag 11 oktober 2002

Dirk Vierendeel uit Halle wint "Junior Webmaster of the year"-award.

Na de economische groeivertraging van de laatste maanden stond de  Night Of dit jaar in het teken van de langverwachte heropleving. Want dat die er komt, staat als een paal boven water. Dat het internet leeft bewijst het succes van de vierde editie van de "Night Of". Bijna 500 inschrijvingen voor de "Inside Internet Awards" telden de organisatoren. Hieruit werden 33 genomineerden gekozen wat uiteindelijk goed was voor 11 winnaars.

In de categorie "Junior Webmaster of the year 2002" ging Dirk Vierendeel met zijn website http://www.partypatrol.be met de prijzen lopen. Partypatrol is een online magazine over het Vlaamse nachtleven. Naast een agenda bevat Partypatrol diverse magazines over items zoals cinema, muziek en onder andere interviews met bekende popidolen. Partypatrol heeft dagelijks een paar honderd bezoekers en gaat wekelijks de baan op met diens promoteam verkleed als trendy politie agenten.

Gesprekje of meer vragen? Dirk Vierendeel - info@partypatrol.be - 0475/360937 (Dirk Vierendeel is eveneens VLD-bestuurslid in Halle, kb)